William Byron – Hendrick Motorsports – Daytona 500 – 2024

37,50